Dokumentert opplæring

Personløftere

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr dokumentert opplæring på personløftere (lift, sakselift, bomlift, teleskoplift, knekkarmslift, løfteplattform eller vertikallift) som gir en trygg arbeidsplattform for midlertidig arbeid i høyden.

Farlig verktøy

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr dokumentert opplæring i betjening av farlig verktøy som f.eks. vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Arbeidsgiver er pålagt å sikre at alle arbeidstakere har dokumentert opplæring i betjening av arbeidsutstyr som anses som farlig.

Varme arbeider

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr dokumentert opplæring i varme arbeider. Varme arbeider omfatter bruk maskiner og utstyr som genererer varme og gnister som kan forårsake brann, som bruk av skjære-, varmlufts-, sveise-, og/eller slipeutstyr og åpen flamme.

Fallsikring / arbeid i høyden

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr dokumentert opplæring i fallsikring / arbeid i høyden. Fallsikringskurs skal øke kunnskapen om fallsikringsutstyr og bevisstgjøring av nødvendige sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker.

Stillasbygging

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr dokumentert opplæring i stillasbygging. Vi tilbyr opplæring for både 2-5 meter og 2-9 meter. Opplæringen skal gi kunnskap i montering, demontering, endring og kontroll av stillaser i standardoppstilling.

Bedriftsintern opplæring etter behov og avtale

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr også bedriftsintern dokumentert opplæring etter behov og avtale. Vi tilbyr tilrettelegging av kurs ved spesielle behov, som språkvansker, lese- og skrivevansker, mm.

Utstyrsspesifikk opplæring

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr dokumentert utstyrsspesifikk opplæring. Denne opplæringen tilpasses arbeidsutstyret som skal brukes og skal sikre at brukeren kan anvende arbeidsutstyret på en forsvarlig måte.