Sertifisert opplæring

Alle typer trucker

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr sertifisert opplæring på alle typer trucker, som blant annet gaffeltrucker, høyt- og lavtløftende plukketrucker, høyt- og lavtløftende palletrucker, plattform- og tauetrucker og skyvemasttrucker. Det gis god, allsidig teoretisk og praktisk opplæring, samt øvelse i bruk av truck.

Alle typer masseforflytningsmaskiner

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr sertifisert opplæring på alle typer masseforflytningsmaskiner, som tippbiler, gravemaskiner, gravelaster, doser og dumper. Det gis god, allsidig teoretisk og praktisk opplæring, samt øvelse i bruk av masseforflytningsmaskiner.

Traverskraner og lastebilkraner

Tiurn Konsulenttjenester tilbyr sertifisert opplæring på traverskraner og lastebilkraner, med hensikt å gi god allsidig teoretisk grunnopplæring, allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av traverskran og lastebilkran.